Nieuws
Everon Lighting Technologies - Inkrimping van de maximale betalingstermijnen
Inkrimping van de maximale betalingstermijnen
juni 2021
Vorige week werd in de Kamercommissie Economie een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd dat de maximum betalingstermijn vastpint op 60 dagen. Een clausule in een overeenkomst die voorziet in een langere betalingstermijn dan 60 dagen, wordt als niet-geschreven beschouwd. Een goede zaak, vinden wij hier bij Everon, want nog al te vaak worden facturen tergend laat betaald. Dat sommige partijen (vaak overheden en corporate bedrijven) hun machtspositie misbruiken om ondernemers langer op hun centen te laten wachten, is nu eindelijk onaanvaardbaar. 

"Eigenlijk is dat een kwestie van wederzijds respect en correct zakendoen.", zegt Elisa, financieel verantwoordelijke van Everon Lighting. "Nu gebruiken grote multinationale afnemers dikwijls hun machtsoverwicht om bij hun kmo-leveranciers onredelijk lange betalingstermijnen af te dwingen. Wat enorm zwaar weegt op de financiële situatie van die kmo's. Dat deze wet hier nu paal en perk aan stelt, is dan ook een bijzonder goede zaak."