Nieuws
Everon Lighting Technologies - Everon geselecteerd als één van de "Duurzame Helden"!
Everon geselecteerd als één van de "Duurzame Helden"!
september 2019
Van 18 tot 25 september is het de week van de Duurzame gemeente. Ter gelegenheid van de vierde verjaardag van de Global Goals for Sustainable Development van de United Nations, worden heel wat duurzame bedrijven in de kijker gezet. We zijn heel trots dat EVERON LIGHTING geselecteerd werd als één van de "Duurzame Helden" door Heusden-Zolder.

SDG#9 van de Global Goals for Sustainable Development: Industrie, innovatie en infrastructuur

Als duurzame held van Heuden-Zolder wil Everon Lighting een veerkrachtige infrastructuur uitbouwen, duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren.

SDG#12: Duurzame consumptie en productie

Als we de huidige levenswijze van de Westerse landen aanhouden, zullen we tegen 2050 grondstoffen voor drie planeten nodig hebben. We moeten dus “meer doen, met minder”.

Everon Lighting draagt haar steentje bij door een circulair denkproces te introduceren in onze volledige productieketen. Hergebruiken en recycleren is de boodschap en afval wordt bij ons tot een minimum beperkt.

SDG#5 wil tegen 2030 gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes bereiken.

In driekwart van alle landen zijn mannen en vrouwen gelijk voor de grondwet; de praktijk ziet er ook bij ons anders uit. Discriminatie blijft vaak bestaan in de vorm van tradities, stereotypen, sociale normen en soms zelfs in wetten en officieel beleid. Vrouwen en meisjes krijgen veel vaker dan mannen te maken met fysiek of seksueel geweld. Ook nemen vrouwen in verhouding tot mannen minder deel aan openbaar leven en hebben ze minder vaak een leidinggevende positie.

Everon Lighting won recent de X²-Award, onder meer omdat we gendergelijkwaardigheid uitstralen in alles wat we doen en alle partners waarmee we samenwerken.

SDG#4 wil onder meer het levenslang leren bevorderen.

Bij Everon Lighting zetten we hier ook op in. We geven lichtprofessionals de mogelijkheid om up-to-date te blijven over nieuwe evoluties in de verlichting, door lichtworkshops en producttrainingen te organiseren.

"Never stop learning because life will never stop teaching"

SDG#17 stimuleert duurzame partnerschappen.

Ondernemen doe je niet alleen. Everon Lighting heeft diverse partnerschappen waar we erg trots op zijn. Zo werken we geregeld samen met sociale werkplaatsen, zoals Bewel VZW en Intensa. Hierdoor krijgen mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om waardevol werk te leveren en mee te bouwen aan prestigieuze projecten.

SDG#13 pleit voor dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Met Everon Lighting proberen we op KMO-schaal ons steentje bij te dragen. Energiebesparing, circulariteit en duurzaamheid zijn voortdurende overwegingen in onze onderneming.

"We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it".